söndag 26 augusti 2012

"Alliansfritt Sverige" vilseleder om restaurangbranschen

Företrädare för bloggen "Alliansfritt Sverige" hävdar att sysselsättningen sjunkit inom restaurangbranschen, och hänvisar till SCB:s publikation "kortperiodisk sysselsättningsstatistik" där det hävdas att antalet anställda sjunkit med 2,6%. Det är i och för sig faktiskt korrekt att publikationen säger just det, men faktum är att all annan statistik från SCB visar på en motsatt bild SCB:s restaurangindex visar på en ökning av volymerna med 4,4% för första halvåret.

Och kollar man sedan i nationalräkenskaperna, så ser man att i den totala hotell- och restaurangbranschen ökade volymen under andra kvartalet med 3,9%. Samma publikation hävdar också att antalet anställda steg med 8,7% , från 164000 till 187000.

Helt klart verkar någon, eller några, på SCB ha gjort något allvarligt fel då uppgifterna om antalet anställda skiljer sig så mycket från olika rapporter. Men om vi ser på de data som visar på ökade volymer så är nog nationalräkenskapernas uppskattning troligen klart närmare sanningen än den "kortperiodiska sysselsättningsstatistiken".