tisdag 28 augusti 2012

Klimathysteri vs frihet

Idag kan man läsa två nyheter som påminner oss om hur klimathysterin står i motsättning till friheten.

 Dels är är det så att om bara några dagar, 1 september, förbjuds försäljningen av de sista glödlamporna (om de fortfarande kan hittas i butikerna kan det vara en bra idé att hamstra med andra ord). Det är i och för sig på sätt och vis ingen nyhet, då ett förbud på EU-nivå beslutades om för flera år sedan (även i USA har man beslutat om ett liknande förbud) men att det nu med bara minimala protester faktiskt verkställs är sorgligt.

Anhängarna av förbudet brukar framhålla att ersättningsvaran lågenergilampor innebär lägre energiförbrukning, men de ger också sämre belysning och är hälsofarligare, och hursomhelst borde folk ha friheten att välja, något som klimathysteriska EU-byråkrater med svenska och andra europeiska politikers godkännande nu förvägrar oss.

Glödlampan har länge varit en symbol för mänsklig uppfinningsrikedom. Att klimathysterikerna nu ger sig på den är på sätt och vis en passande symbolik för rörelsens framstegsfientliga agenda.

Och i Stockholm kräver Miljöpartiet nu en "köttfri dag" för skoleleverna. Detta är inte ett krav på att det ska finnas vegetariska alternativ för eleverna i skolmaten, för det finns redan, utan detta är ett krav på att man inte ska kunna välja kött. Motivet som Miljöpartiet framhåller är att vegetarisk mat har mindre "klimatpåverkan".

Nu ger man sig på skolelever, men det är dock uppenbart att snart kommer Miljöpartiet och likasinnade i andra partier att ge sig på oss andra också med krav på köttskatt eller liknande åtgärder för att begränsa våran möjlighet att välja kött, för är det lämpligt att begränsa skolelevers frihet i klimatets namn så är det svårt att se varför det inte skulle vara lämpligt att begränsa allas frihet.