fredag 9 november 2012

Bra om hemundervisning

Den numera i Åland bosatta Jonas Himmelstrand, ordförande för ROHUS (Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige) har en intressant och välformulerad artikel om hemundervisning på newsmill.