fredag 30 november 2012

En nyhet om svensk arbetslöshet som inte är så bra som den först förefaller

Enligt eurostats sammanställning av arbetslöshetsstatistiken i EU för oktober så var ungdomsarbetslösheten den månaden lägre i Sverige än i genomsnittet i EU för första gången sedan Sverige började tillämpa samma principer för att beräkna den som övriga EU (jämförbara siffror före 2005 finns alltså inte tillgängliga men fram tills nu har den alltså alltid legat högre). Även för den totala arbetslösheten så ligger Sverige bättre till än för ett år sedan, med en arbetslöshet som är 3 procentenheter lägre, jämfört med 2,4 procentenheter för ett år sedan

Denna nyhet är dock inte så bra som den först verkar när man tittar på varför ungdomsarbetslösheten, och den totala arbetslösheten, fallit i Sverige relativt övriga EU. Tyvärr beror den relativa minskningen helt på att arbetslösheten i övriga EU, framför allt i Sydeuropa, ökat. Även svensk arbetslöshet har ökat, från 22.6% till 23% för ungdomar och från 7,5% till 7,7%  totalt sett, bara mindre än genomsnittet för övriga EU. Och att arbetsmarknaden försämrats långsammare här än i övriga EU må vara mindre dåligt än om det hade försämras snabbare här, men det är definitivt inte bra.