tisdag 15 januari 2013

Australien har alltid varit varmt

Som vanligt när det är en naturkatastrof (Som jag konstaterade här försökte de skylla orkanerna i USA på "klimatförändringarna" trots att tillgänglig statistik visar att det var ännu fler orkaner under andra halvan av 1800-talet) så försöker svenska medier skylla skogsbränderna i Australien och de extremt höga temperaturer som på sina håll nu förekommer där (i södra halvklotet är det utifall ni glömt det sommar den här tiden på året) på "klimatförändringarna" och bland annat görs en stor sak att det på något ställe varit så varmt som 48 grader. Per-Olof Samuelsson påpekar dock att såna temperaturer ofta förekommit långt förut i Australien, bland annat så uppmättes 50 grader 1939, 1960 och 1972 och 48 grader så tidigt som 1836. Extrem hetta och skogsbränder är med andra ord något som under somrarna alltid förekommit i Australien då och då och som lär fortsätta förekomma under somrarna ite då och då i framtiden oavsett hur stora koldioxidutsläppen blir.