torsdag 24 januari 2013

Fler byråkrater som lösning på överdriven byråkratisk styrning?

Stockholmsmoderaterna har nu kommit fram till att en av orsakerna till det allt för låga bostadsbyggandet i Stockholmsregionen är att handläggningstiderna för bygglov är för långa. Och det är det nog svårt att bestrida. Men deras lösning på detta problem är att....anställa fler byråkrater.

För all del är nog detta berättigat givet att vi har de regler om byråkratisk detaljreglering som existerar då kostnaden för att anställa dessa byråkrater är lägre än kostnaden av ett för lågt bostadsbyggande. Men nog vore det väl bättre att istället ta bort i princip alla detaljregleringar av byggandet och ha som princip att låta markägarna bygga vad de vill så länge det inte innebär en fara för omgivningen. Det skulle vara långt effektivare när det gäller att öka bostadsbyggandet samtidigt som vi skulle behöva färre, och inte fler, byråkrater.