lördag 5 januari 2013

Norska tullar gynnar svensk detaljhandel

En kritik som framför allt liberaler brukar framföra mot EU är att det har för höga handelsmurar och subventionerar jordbruket för mycket. Dock så är det så att icke-EU-landet Norge är långt värre i det avseendet vilket det nyligen tagna beslutet att införa importtullar på flera hundra procent på exempelvis ost och kött. Sverige som därför lär se sin export av dessa varor till Norge i princip upphöra har protesterat mot beslutet men tydligen är såna tullar förenliga med EES-avtalet, till skillnad från EU-medlemskapet, så den svenska regeringen kan inte göra så mycket annat än komma med verbala protester

Sverige kan dock trösta sig med att detta lär ytterligare öka på den omfattande gränshandeln eftersom kött och ost som köps i Sverige av norrmän inte beläggs med tullar. Förvisso lär inte denna ökning av försäljningen av dessa varor i gränsbutikerna helt kompensera för den minskning av den formella exporten som sker, men å andra sidan så lär dessa norrmän när de väl är i Sverige av det skälet passa på och köpa många andra saker så i slutändan kanske inte Sverige förlorar så mycket på det hela. Då blir skadan betydligt större för Norge som förlorar en massa skatteintäkter samtidigt som köpkraften begränsas. 

Hade det inte varit för de ständigt stigande intäkterna från olja och naturgas hade Norge med den nuvarande politiken legat väldigt illa till.