onsdag 8 maj 2013

Anders Borg kan själv hejda kronans uppgång

Finansminister Anders Borg oroar sig över att kronan är för stark, och ber Riksbanken "överväga" det, en omskrivning för att han vill se dem sänka räntan.

Det han bortser från är att Riksbanken nog redan tar kronans växelkurs i beaktande men väljer att ändå inte sänka för att de oroar sig för hushållens skuldsättning. Så om han verkligen vill se en räntesänkning så bör han själv vidta åtgärder för att begränsa skuldsättningen.

De två bästa åtgärderna vore:

1) Slopande eller åtminstone begränsning av avdragsrätten för skuldräntor , och motsvarande sänkning av kapitalinkomstskatten. Det skulle höja räntan efter skatt  och därmed möjliggöra sänkt ränta före skatt, vilket är vad Riksbanken styr och vad som påverkar kronans växelkurs.

2) Slopande av så många som möjligt av de olika regleringar som förhindrar, försenar och fördyrar byggandet av nya bostäder. Ett ökat utbud av bostäder skulle pressa priserna  och lägre priser innebär att folk behöver låna mindre när de köper bostäder, vilket då begränsar skuldsättningen. Detta skulle också vara gynnsamt av andra skäl, som att det skulle minska den tillväxthämmande bostadsbristen.

Båda dessa förslag skulle begränsa skuldsättningen ordentligt och därmed möjliggöra en lägre ränta vilket i sin tur skulle begränsa kronans uppgång och båda dessa förslag skulle för övrigt också vara gynnsamt för ekonomin av andra skäl. Dessvärre vill inte Borg genomföra dem av politiska skäl. Vilket dock gör honom ansvarig för att kronan blir för stark och de många andra problem som frånvaron av dessa beslut medför.